0031 78 303 10 23

Afspraken over verbod op ontgassen

Avatar webredactie

Vanaf 1 januari 2015 mag de binnenvaart in een groot deel van Nederland niet meer varend tanks ontgassen van benzeen. Een jaar later geldt het verbod ook voor benzeenhoudende stoffen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hebben daarover bestuurlijk overeenstemming bereikt. Uiterlijk 2020 willen de overheden ook een ontgasverbod voor alle andere vluchtige stoffen.

Overeenstemming is er volgens een bericht van het ministerie van I&M over de uitwerking van een samenhangend pakket van internationale, nationale, regionale en lokale maatregelen. De maatregelen bestaan uit een convenant met het bedrijfsleven op nationaal en regionaal niveau en verbodsbepalingen in internationale, nationale, regionale en lokale regelgeving.

Nadat schippers hun lading hebben gelost is het soms nodig om de ruimen te ontdoen van restanten van die lading. Bij vluchtige stoffen gebeurt dit vaak door het ontgassen van de tanks. De vluchtige organissche stoffen die daarbij vrijkomen veroorzaken soms stankoverlast en zijn bij langdurige blootstelling schadelijk voor de omgeving en de gezondheid.

CDNI

Het ministerie werkt in internationaal verband in het kader van het internationaal scheepsafvalstoffenverdrag CDNI aan een verbod op varend ontgassen – net als Duitsland en België. Dit verbod is naar verwachting in 2018, 2019 of 2020 van kracht. In de aanloop daar naartoe stelt staatssecretaris Wilma Mansveld een nationaal convenant (Green Deal) op met brancheorganisaties van de chemie (VNCI), tankopslag (VOTOB), raffinaderijen (VNPI) en binnenvaart (CBRB) om al eerder tot reductie van ontgassingen te komen.

‘Ik wil mij samen met de andere partijen inzetten om het ontgassen in bewoond gebied zo snel mogelijk een halt toe te roepen. Want de gezondheid van omwonenden en schippers staat voor mij voorop’ aldus de bewindsvrouwe.

Verbod

De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben het voornemen om met uitbreiding van hun provinciale milieuverordeningen een verbod op het varend ontgassen van benzeen met ingang van 1 januari 2015 en het ontgassen van benzeenhoudende producten (10 procent benzeen of meer) per 1 januari 2016 op te leggen. Aan het Hollands Diep bij Moerdijk is inmiddels een ontgasinstallatie beschikbaar waar tankers veilig kunnen ontgassen.

Gedeputeerde Rik Janssen van Provincie Zuid-Holland zegt: ‘We pakken de schadelijke gevolgen van het ontgassen voor omwonenden van de vaarroutes en van de havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk stevig aan.  Ik hoop van harte dat ook overheden en bedrijven in andere gebieden zich snel aan zullen sluiten. Ik ben trots en blij dat wij met alle betrokken overheden en de industrie voor een schonere leefomgeving voor onze inwoners gaan zorgen.’

Zijn Brabantse collega Johan van der Hout: ‘We zijn rond Moerdijk al een hele tijd bezig met het tegengaan van de uitstoot van benzeen in de buitenlucht. Die wordt deels veroorzaakt doordat schepen op het Hollands Diep met de luiken open varen om te ontgassen. Deze overeenkomst is dan ook een flinke stap in de goede richting.’

Alternatief

De gemeente Rotterdam zet samen met een regionaal convenant (regionaal afsprakenkader Rijnmond) met het bedrijfsleven in op de beschikbaarheid van voldoende ontgassingscapaciteit in het Rotterdamse havengebied. Hiermee krijgen schippers een alternatief voor het ontgassen naar de buitenlucht. Daarnaast onderzoekt de gemeente Rotterdam of het aanvullend aan de provinciale milieuverordening nodig is om de gemeentelijke havenverordening aan te passen.

Havenwethouder Jeannette Baljeu: ‘Ik ben trots dat we deze overeenstemming hebben bereikt. Het is belangrijk voor de gezondheid van Rotterdammers en het is goed om nu duidelijkheid te kunnen scheppen naar de sector.’

 

Pakket van maatregelen

 • Nationaal convenant door ministerie van Infrastructuur en Milieu met brancheorganisaties per 1 januari 2015 voor benzeen en start onderzoek aanpak benzeenhoudende vluchtige stoffen.
 • Verbod op ontgassingen via de provinciale milieuverordening van provincie Noord-Brabant en provincie Zuid-Holland voor benzeen per 1 januari 2015 en benzeenhoudend per 1 januari 2016.
 • Regionaal convenant waarin voor het Rijnmondgebied afspraken worden gemaakt tussen onder meer Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, en individuele bedrijven over het terugdringen van ontgassingen en het realiseren van techniek om ontgassingen te kunnen uitvoeren.
 • Nationaal verbod op benzeen. Inzet ministerie van Infrastructuur en Milieu vooruitlopend op het CDNI-verdrag. Zodra er internationaal voldoende overeenstemming is om over te gaan tot een CDNI-verbod is er basis voor een nationaal verbod op het ontgassen van benzeen en van nog te bepalen andere zeer zorgwekkende vluchtige stoffen.

 

geef een reactie
Bekijk uw subsidie mogelijkheden
shre
volg ons
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
  banner
 • banner
  banner
 • banner
  banner
 • banner
  banner
 • banner
  banner
 
shre
laatste video’s
video

Eerste LNG-bunkerschip komt eraan

Groenervaren webredactie - 20 feb 2017
video

Havens vissen naar plastic afval

Groenervaren webredactie - 17 jan 2017
video

Binnenschepen meten diepgang; hoe meer hoe beter

Groenervaren webredactie - 13 dec 2016
Meer video's
shre
nieuwsbrief
Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief