0031 78 303 10 23
Home > Techniek > Gouden tijden breken aan voor intermodaal vervoer

Gouden tijden breken aan voor intermodaal vervoer

Martin Dekker (multimediaredacteur, Tekst & Toebehoren) Martin Dekker (multimediaredacteur, Tekst & Toebehoren)

Voor intermodaal vervoer breken gouden tijden aan. De ontwikkeling is met dank aan de container weliswaar al tientallen jaren geleden in gang gezet, de komende 30 jaar wordt vervoer over water en spoor de gewoonste zaak van de wereld voor allerlei transporten die nu nog (alleen) over de weg gaan. Die ontwikkeling wordt versterkt doordat duurzaamheid de komende 50 jaar wereldwijd hét buzzwoord is en blijft. Niet alleen bij burger en in de politiek, maar ook in de zakenwereld.

De goede perspectieven voor intermodaal vervoer vloeien voort uit onderzoek van Cornelis van Dorsser: Very long Term Development of the Dutch Inland Waterway Transport System. In mei promoveerde hij daarop aan de TU Delft. Hij zei bij die gelegenheid dat de nieuwe term mogelijk “synchromodaliteit” wordt, maar dat doet niets af aan de onvermijdelijkheid van de ontwikkeling.

Cornelis van Dorsser promoveerde op 13 mei 2015.

Cornelis van Dorsser promoveerde op 13 mei 2015.

Van Dorssers onderzoek was gericht op de vraag hoe lang Rijkswaterstaat als vaarwegbeheerder vooruit kan plannen bij investeringen in vaarwegen, bruggen en sluizen. Volgens hem kan de periode veel langer dan tot nu toe werd gedacht: tot het jaar 2100. Dan moeten wel de juiste economische paradigma’s als uitgangspunt worden genomen. Hij combineert daarvoor twee langdurige economische trends: de Kondratieff-golven en de Seculaire trend over de eeuwen.

Grenzen

De Seculaire trend geeft de exponentiële economische groei weer die zich – los van schommelingen – sinds de start van de Industriële Revolutie 200 jaar geleden voordoet. Anders dan gangbaar wordt aangenomen voorziet Van Dorsser een afvlakking van die groei – en zou die volgens hem zelfs tot 0 kunnen terugvallen. Dat komt onder meer doordat volgens hem op enig moment de fysieke grenzen bereikt worden ten aanzien van de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit. De exponentiële groei in arbeidsproductiviteit over de laatste 200 jaar is vooral een gevolg geweest van de ongekende toename in het aantal jaren scholing en het aandeel onderzoekers in de beroepsbevolking. Die zullen niet onbeperkt meer door kunnen blijven stijgen.

Golfbewegingen van de economie

Kondratieff beschreef als eerste de lange golfbewegingen in de economie die gemiddeld genomen zo’n 50 jaar duren. De K-golven verstrekken veel inzicht in de fundamentele drijfveren van onze maatschappij waarop de algehele economische ontwikkelingen meedeint: de periodes van groei worden verklaard door technologische ontwikkelingen: van de stoommachine (1e K-golf, 1780-1830) tot de ICT (5e K-golf, 1970-2010).

We zitten nu nog in het dal tussen de vijfde en de zesde golf, die nu vijf jaar aan de gang is. Daarmee verandert ook de wereldwijde drijfveer voor het economisch systeem: we schakelen over van globalisering naar duurzaamheid. Duurzaamheid blijft voor de komende pakweg 50 jaar hét buzzwoord. Dat vertaalt zich in economische groei dankzij milieutechnologie (en daarmee samenhangend nano- en biotechnologie).

Intermodaal vervoer

Van Dorsser haalt er vervolgens het onderzoek van A. Grübler bij, die een verband aantoonde tussen de golven van Kondratieff en de opkomst en ontwikkeling van transportnetwerken. Nieuwe massaal toegepaste economische activiteiten veroorzaakten vraag naar passende infrastructuur, die tijdens en na zo’n golf wordt aangelegd en benut.

Dorsser-Grubler

Van Dorsser verlengt de grafiek uit het onderzoek van A. Grübler, die een verband aantoonde tussen de golven van Kondratieff en de opkomst en ontwikkeling van transportnetwerken.

Zo werden dankzij de eerste K-golf (de start van de Industriële Revolutie) kanalen aangelegd. De tweede zorgde voor het spoorwegennet; daarna was er de opkomst van wegen voor auto’s en vrachtwagens; vervolgens ontwikkelde de luchtvaart zich.

In de vijfde K-golf ontstond aandacht voor intermodaal vervoer. De opbouw van dat netwerk (met inlandterminals, containerlijndiensten en shuttletreinen) is nu volop aan de gang.

Intermodaal vervoer groeit nog zeker een jaar of 30 door, voorspelt Van Dorsser. De container – die ook in de globalisering van het transport en de wereldhandel de hoofdrol speelde – blijft in elk geval een prominente plaats innemen. Van Dorsser merkt verder op dat de 45-voetscontainer in toenemende mate aan belang zal winnen in het Europese continentale vervoer. Het is in zijn ogen daarom ook van belang dat de bestaande infrastructuur hierop aangepast wordt.

Wat komt erna?

Van Dorsser heeft ook al een idee wat er na de periode van intermodale dominantie komt: het vermijden van vervoer. Die ontwikkeling op het gebied van transportnetwerken dient zich nu al aan. Zij is eveneens gedreven door duurzaamheid. De opkomst van 3D-printen kan daarop van invloed zijn: indien die techniek tot bloei komt, zal er meer lokaal worden geproduceerd.

De snelheid waarmee deze technologie haar intrede doet, moet echter niet overschat worden. Het zal nog zeker tot 2050 duren voordat 3D-printen werkelijk een meetbaar effect gaat hebben op de omvang van de goederenstromen. Daarnaast moeten de grondstoffen voor de printers nog steeds worden vervoerd. Er zal dus nog heel lang vraag naar transport blijven bestaan.

 

 

geef een reactie
Bekijk uw subsidie mogelijkheden
shre
volg ons
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
  banner
 • banner
  banner
 • banner
  banner
 • banner
  banner
 • banner
  banner
 
shre
laatste video’s
video

Eerste LNG-bunkerschip komt eraan

Groenervaren webredactie - 20 feb 2017
video

Havens vissen naar plastic afval

Groenervaren webredactie - 17 jan 2017
video

Binnenschepen meten diepgang; hoe meer hoe beter

Groenervaren webredactie - 13 dec 2016
Meer video's
shre
nieuwsbrief
Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief