0031 78 303 10 23
Home > Wet en regelgeving > Sneller CO2 verminderen? Nederlandse reders trappen op de rem

Sneller CO2 verminderen? Nederlandse reders trappen op de rem

Groenervaren webredactie Groenervaren webredactie

Vorige week pleitte het Havenbedrijf Rotterdam voor een hoger tempo om de CO2-uitstoot door zeeschepen te verminderen. Daarover is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) “ontstemd”. De belangenbehartiger trapt op de rem. De Reders willen geen vroegere invoering van een door de IMO op te stellen CO2-reductieplan. Het alternatief, dat de Europese Unie de scheepvaart in 2021 opneemt in het Europees emissiehandelssysteem (EU-ETS), is helemaal tegen het zere been.

De redersvereniging vindt dat het Havenbedrijf een standpunt inneemt “dat niet realistisch is”. Het zou ook afwijken van het standpunt van de European Sea Ports Organization (ESPO), en daar is het Havenbedrijf lid van.

De KVNR waarschuwt dat Rotterdam de nadelige gevolgen zal ondervinden van zo’n EU-ETS systeem als Brexit een feit is. Dan zullen goederenstromen en schepen naar Engelse havens uitwijken om het EU-ETS systeem zo veel mogelijk te ontlopen.

Diepgeworteld verzet

Dat kan en zal best zo zijn, maar het maakt twee dingen duidelijk: de tekortkoming van het economisch systeem en het diepgewortelde verzet van de scheepvaartsector tegen de noodzakelijke klimaat- (en milieu)maatregelen. Hebben reders geen kinderen en kleinkinderen, zou je je bijna afvragen? Doet het hen niets dat het point of no return steeds dichterbij komt.

Standpunt Havenbedrijf Rotterdam niet realistisch

Van vertragingstactiek is volgens de KVNR geen sprake. KVNR-directeur Martin Dorsman zegt dat de Nederlandse reders zich pro-actief inzetten om de CO2-emissies in de zeevaart te verminderen. “Eind oktober is er tijdens de laatste vergadering van het IMO-milieucomité een internationaal CO2-reductieplan tot stand gekomen dat – naast het door reders laten monitoren van het brandstofverbruik vanaf 2019 – ook voorschrijft dat er in 2023 een definitieve beslissing moet worden genomen over operationele, technische en economische maatregelen om de CO2-reductie door te zetten.”

Dat onderschrijft de KVNR. Dorsman zegt dat er in 2023 ook echt ambitieuze maatregelen en afspraken moeten komen. En: “Met een dergelijke strategie is de zeescheepvaart dan eerder met verplichte reductiedoelstellingen en maatregelen dan de luchtvaartindustrie.”

Mag het een beetje sneller?

Er moet in elk geval geen emissiehandelssysteem komen, als het aan de reders ligt. Dat brengt te veel administratieve lasten met zich mee. Samen met andere redersverenigingen (in Europees én in mondiaal verband) is de KNVR al in gesprek over mogelijke CO2-reductiedoelstellingen en zogenoemde marktgerichte maatregelen. Maar daar zit dan wel zo’n veelzeggende opmerking bij: “als die noodzakelijk blijken te zijn”.

De reders hebben een voorkeur voor een heffing per ton gebunkerde brandstof, maar dan wel wereldwijd in te voeren. Dorsman: “De opbrengst moet vervolgens een fonds voeden, waar onder andere innovaties uit gefinancierd worden om de scheepvaart klimaatvriendelijker te maken.”

Dat klinkt goed. Maar waarom mag het niet een beetje sneller?

geef een reactie
Bekijk uw subsidie mogelijkheden
shre
volg ons
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
  banner
 • banner
  banner
 • banner
  banner
 • banner
  banner
 • banner
  banner
 
shre
laatste video’s
video

Eerste LNG-bunkerschip komt eraan

Groenervaren webredactie - 20 feb 2017
video

Havens vissen naar plastic afval

Groenervaren webredactie - 17 jan 2017
video

Binnenschepen meten diepgang; hoe meer hoe beter

Groenervaren webredactie - 13 dec 2016
Meer video's
shre
nieuwsbrief
Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief