0031 78 303 10 23

Bemiddeling bij subsidieaanvraag

Groenervaren zet zich in om jou als ondernemer op de hoogte te stellen van de laatste innovaties in de maritieme en logistieke sector. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de ondernemer te helpen innovaties door te kunnen voeren in de onderneming. Soms zijn hier subsidieregelingen voor beschikbaar. Maar hoe zorg je voor een succesvolle aanvraag? En hoe vergroot je de kans op subsidie?

Wij werken met verschillende betrouwbare partners om subsidieregelingen kenbaar te maken en je te helpen met de aanvraag. Wij vertalen jouw aanvraag in een begrijpelijk en pakkend voorstel met de daarbij behorende financiële onderbouwing. Heb je interesse in één van de onderstaande regelingen? Vul dan je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op voor het maken van een afspraak.

Service design-voucher

Ook al lijkt het misschien vaak wel zo… Innovatie draait echt niet alleen om technologie. Ook de manier waarop je een nieuw product in de markt zet, kan vernieuwend zijn. Móét vernieuwend zijn. Veel maakbedrijven hebben daar in de praktijk moeite mee. Daarom biedt het ministerie van Economische Zaken hulp met de experimentele subsidieregeling Service design-voucher. Daarmee kan een MKB-ondernemer advies inwinnen bij een bedrijf uit de creatieve sector.

Verstrekker:
rvo.nl
Vervaldatum:
01/03/2017 - 15/05/2017
Innovatie duurzame binnenvaart (SIDB)

Met de Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart kunnen financiële bijdragen worden verstrekt aan de binnenvaartsector voor projecten die bijdragen aan de verdere duurzaamheid van de sector. Er wordt subsidie verstrekt voor projecten die gericht zijn op het gebruik van alternatieve brandstoffen, alternatief motorgebruik, voor- of nabehandelingstechnieken of motormanagement, inrichting en gebruik van het schip ten behoeve van de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip.

Verstrekker:
EICB / SPB
Vervaldatum:
01/03/2017
Innovatieprojecten duurzame visserij (IPDV)

Visserijorganisaties, marktdeelnemers of samenwerkingsverbanden hiervan kunnen subsidie aanvragen voor innovatieprojecten voor duurzame visserij. Dit zijn projecten gericht op het ontwikkelen en eventueel invoeren van nieuwe technische of organisatorische kennis voor de ecologische verduurzaming in de zee-, kust- of binnenvisserij.

Verstrekker:
RVO.nl
Vervaldatum:
01/03/2017 - 15/05/2017
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Verstrekker:
RVO.nl
Vervaldatum:
7/03/2017 - 30/03/2017
MIA en Vamil

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Verstrekker:
RVO.nl
Vervaldatum:
31-12-2017